SEMINARIS

Seminaris de formació interdisciplinar
Història i Món Contemporani

Col·legi Major Universitari Mater Salvatoris
Curs 2022-2023

Pel curs 2022-2023, els Seminaris proposats per al desenvolupament de l’assignatura d’Història i Món Contemporani són els que es detallen tot seguit.

Amb la col·laboració de:

 

I TRIMESTRE

SEMINARI HISTÒRIA – Història contemporània d’Europa

Coordina: José María Alsina
Període lectiu: tots els dimarts lectius del 18 d’octubre al 20 de desembre del 2022 de 20.00 a 21.00h.

Història d’Europa segles XIX i XX
La formació  de les noves nacions. Alemanya i Itàlia.
Els grans conflictes bèl·lics: Les dues guerres mundials
El triomf i el declivi del comunisme: La URRS I RÚSSIA
El nou ordre mundial

El seminari no té un preu establert, cadascú podrà fer l’aportació que consideri oportuna.
Es pot fer el pagament en efectiu al CMU Mater Salvatoris, o mitjançant una transferència al compte:
COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS DE BCN COMPANYIA DEL SALVADOR
ES54 0081 0377 9600 0155 8557 / BSAB ESBB