PROJECTE FORMATIU

Des dels seus orígens, el Col·legi Mater Salvatoris es caracteritza per la importància que dóna a una formació integral i profunda, en un ambient que es distingeix per la recerca de la veritat.

Les activitats i l’ambient familiar i d’estudi que proporciona el Col·legi, contribueixen a la formació de personalitats madures.

Desitgem que les nostres joves, gràcies a la seva experiència en el Col·legi, puguin no sols influir en la societat, sinó també crear pensament, ciència i cultura.