Política RRSS

POLÍTICA DE PRIVADESA XARXES SOCIALS

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS, d’ara endavant, RESPONSABLE, informa a l’ USUARI que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Youtube i Vimeo, que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la informació següent del tractament:

Per què tractem les vostres dades personals?

Fi del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les operacions següents:

  • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
  • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
  • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable.
  • Interactuar a través dels perfils oficials.

Per quin motiu podem tractar les vostres dades personals?

Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L’USUARI disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que s’hi publiqui, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita la seva consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al perfil.

L’USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

El RESPONSABLE hi té accés i tracta aquella informació pública de l’USUARI, en especial, el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i únicament s’incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la petició de l’USUARI.
Durant quant de temps guardarem les vostres dades personals?

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s’indica en aquesta política de privadesa.

A qui facilitem les vostres dades personals?

Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’USUARI a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’USUARI utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d’altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vol utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social excepte, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?

Drets que assisteixen a l’USUARI: només es podran satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control del RESPONSABLE.

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al vostre tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els vostres drets:

COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS. Carrer de l’Emancipació 33. 08022 Barcelona.

E-mail: protecciondedades@matersalvatoris.org

2. UTILITZACIÓ DEL PERFIL

El RESPONSABLE realitzarà les actuacions següents:

– Accés a la informació pública del perfil.
– Publicació al perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE.
– Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
– Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’USUARI.

L’USUARI sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions; per a això haureu d’accedir a la vostra configuració de privadesa.

3. PUBLICACIONS

L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar en aquests comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.

L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

4. DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

L’accés i el registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys. Per la seva banda, si l’USUARI té capacitats especials, cal la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació.

El RESPONSABLE queda exonerat expressament de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor, no s’ha de registrar ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.